finishedКогато кампанията е спряна, тя остава видима за създателя си и той може да прави корекции през нея чрез функциятата редакция. Редакция не може да се прави ако кампанията не е спряна.

При спряна кампания – тя остава невидима за потенциални дарители, дарения по нея не могат да се правят и получават.

Когато по желание на създателя на кампанията тя е в статус Спряна, за да бъдат извършени корекции по самата кампания, след тяхното извършване тя може да бъде стартирана наново с бутон СТАРТ.

Ако по време докато е била спряна кампанията – си стартирал друга и общия брой стартирани и активни кампании е 2, за да подновиш отново спряна от теб кампания, трябва да спреш някоя от активните в момента. Не можеш да имаш повече от две активни кампании наведнъж.

Кампанията може да остане в статус нестартирана( което не е по избор на създателя на кампанията) ако:

  • Заглавието ти е твърде кратко
  • Целта, която си поставил не е в упоменатите рамки ( 5 – 1000000).
  • Не си избрал дори една сума за дарение
  • Не си добавил никаква медия
  • Пейпал акаунтът ти не може да бъде потвърден.