Когато създаваш кампания, едно от условията за нейното стартиране е да имаш валиден Paypal акаунт. За да се свърже с платформата ни, той трябва да е верифициран. Без акаунтът ти да е верифициран – ще получаваш грешка при свързването, че акаунтът ти не е потвърден.