nagradaexample

Наградите са материалният стимул, който създателят на кампания дава на своите потенциални дарители. Ако създателят на кампанията, по която си избрал да дариш средства е обещал награда за определена сума на дарение – когато направиш съответното дарение – той е длъжен да ти изпрати наградата на посочения от теб адрес за обратна връзка.