apealОще в първия таб от страницата за създаване на кампанията  – е целта. Там е мястото където въвеждате основните неща, които ще определят параметрите на кампанията. След заглавието и призива, е категорията, в която ще впишете кампанията си. Веднага след това е менюто за избор на сума и валута.

 

Можеш и да сложиш крайна дата, но можеш и да оставиш кампанията си безсрочна.

Ако избереш крайна дата за кампанията си, имай предвид, че трябва да дадеш на своите поддръжници достатъчно време, за да те подкрепят.

Collectim няма да ти позволи да сложиш крайна дата, по-кратка от три дни, но трябва да знаеш, че това е недостатъчен и нелогичен период за набиране на средства.