Могат да се правят дарения, без дарителят непременно да има Paypal акаунт, само с кредитна или дебитна карта, ако създателят на кампанията е включил опцията PayPal Account Optional. Тази опция е включена по подразбиране за всички Бизнес акаунти. На дарителя ще му бъде предложено да създаде своя Paypal акаунт, но не е длъжен да го направи. Може просто да използва опцията  Pay as a guest.

Когато тази опция е изключена, всеки който няма Paypal акаунт, ще трябва да се регистрира в Paypal.  Отново можете да извършите плащането с кредитна или дебитна карта – но регистрацията в Paypal е задължителна.

Забележка! PayPal Account Optional  е включена само в Бизнес акаунтите. Персоналните акаунти нямат такава опция, което означава, че плащания към тях трябва да стават след като е създаден Paypal акаунт.

 Колектим поддържа още следните методи за разплащане:

За разплащане между Колектим и Създателя на кампанията са приложими следните срокове, в зависимост от платежния оператор, през който са постъпили плащанията:

  • ePay – До 10-то (десето) число на месеца, Колектим превежда събраната сума за предходния месец по посочена банкова сметка от Създателя на кампанията.
  • EasyPay – До 10-то (десето) число на месеца, Колектим превежда събраната сума за предходния период по посочена банкова сметка от Създателя на кампанията.