В зависимост от метода на разплащане, който сте избрали – разполагате със събраната по кампанията сума по различен начин.

  • PayPal – Плащането постъпва директно в PayPal акаунта на Създателя на кампанията.
  • ePay – До 10-то (десето) число на месеца, Колектим превежда събраната сума за предходния месец по посочена банкова сметка от Създателя на кампанията.
  • EasyPay – До 10-то (десето) число на месеца, Колектим превежда събраната сума за предходния период по посочена банкова сметка от Създателя на кампанията.