• 33 % от американски потребители твърдят, че предпочитат Paypal пред всеки друг метод за он-лайн  разплащане.
  • 46% от американски търговци използват Paypal за своите разплащания.
  • Повече от 2/3 от мобилните оператори по света използват методи за разплащане, като Paypal, вместо стандартните кредитни и дебитни карти.
  • Paypal има 143 милиона регистрирани акаунта и е достъпен за употреба на 193 пазара.
  • 5 милиона от активните акаунти са добавени през последното тримесечие на 2013 година.
  • Paypal декларира само 0.32% загуби – което се равнява на 1/3 от 1%.