Такси

Създаването на Кампания е безплатно. Когато Кампанията започне да набира средства, Колектим таксува Създателя на Кампанията в размер на 5% такса за дарение от сумата на всяко дарение. Колектим не таксува Дарителя.

Създателят на Кампанията дължи допълнително такси към Платежния оператор, както следва:

  • PayPal – Такси. Таксата се удържа автоматично, при постъпване на плащането в PayPal акаунта на Създателя на Кампанията.
  • ePay – 1% (един процент) от сумата на всяко плащане. Таксата се удържа от Колектим при всеки превод на събрана сума по банкова сметка на Създателя на Кампанията
  • EasyPay – 1.2 % от сумата, но не по-малко от 0.20 лв. Таксата се удържа от Изипей при всяко плащане в офис на Изипей.

Събраните средства са собственост на Създателя на Кампанията, независимо от това дали целта на Кампанията е достигната или не.

Разплащания

Колектим поддържа следните методи за разплащане:

С използване на Услугата, Създателят на Кампанията се съгласявате да спазва политиката на PayPal за разрешена употреба (PayPal Acceptable Use Policy)https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/acceptableuse-full.
За разплащане между Колектим и Създателя на кампанията са приложими следните срокове, в зависимост от платежния оператор, през който са постъпили плащанията:

  • PayPal – Плащането постъпва директно в PayPal акаунта на Създателя на кампанията
  • ePay – До 10-то (десето) число на месеца, Колектим превежда събраната сума за предходния месец по посочена банкова сметка от Създателя на кампанията.
  • EasyPay – До 10-то (десето) число на месеца, Колектим превежда събраната сума за предходния период по посочена банкова сметка от Създателя на кампанията.