Запознай се с екипа на Колектим

Ние вярваме, че за всяка велика идея има хора, които да я подкрепят. Нашето желание е Collectim да бъде мястото, където идеите срещата хората. Ако успеем да го постигнем, можем да променим начина, по който нещата се случват. Само си представете какви са възможностите, които се откриват...