Какво е Crowdfunding

Crowdfunding e събирането на финансови средства от голяма група хора (тълпата) за реализиране на персонална или обществена кауза.. Това се случва онлайн - през специализирана платформа. Инициативата може да бъде кампания, организирана от неправителствена организация (да се набират средства за училище, или организация със социална насоченост), филантропска кампания (събиране на средства за спешни случаи - като за лечение), Рекламна кампания (за създаване или продаване на продукт) или кампания финансираща бизнес проект или startup.(Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding)