Висок Пулс на кампанията за по-добро популяризиране.

pulsПулсът на кампанията е специален Collectim мерител на активността на една кампания.

Пулсът расте когато по кампанията има реално движение – харесвания, виждания, споделяния и дарения. Те са факторите, които дават количествено измерване на "живота" на една кампания.

Колкото повече старание за разпространение на кампанията се полага – толкова повече расте и пулса й. 

Колко често се обновява информацията по Пулса на кампанията? 

Всеки ден пулсът се обновява и в него се отразяват всички случили се през деня активности.

Влияние на различната активност върху пулса на кампанията

  • С най-голямо положително влияние върху пулса на кампанията е Дарението – без значение от дарената сума. Когато по една кампания бъде извършено дарение, това неминуемо вдига пулса й.

ЗА дарение, се приема и прехвърлянето на натрупания Баланс в Колектим и то също вдига пулса на кампанията.

  • Харесване и виждане – всяко харесване и виждане на кампанията ти на свой ред повлияват стрелката на пулса ти нагоре, но тяхната сила е много по-малка от колкото предходните действия.

ПОСТИГАНЕТО НА ВИРУСЕН ЕФЕКТ С КАМПАНИЯТА ТИ Е ТВОЯ ОСНОВНА ЦЕЛ, КОЯТО НЕМИНУЕМО ВОДИ ДО УСПЕХА И СЪБИРАНЕТО НА ЖЕЛАНАТА СУМА.