Защо не ми позволява да създам кампания?

  • Провери съществуващите си активни кампании до момента.
  • Ако имаш вече 2 активни кампании – това е може да е причина да не можеш да стартираш нова кампания, но не и да създадеш..
  • Ако общият ти брой активни и неактивни кампании е достигнал 4 – вече си стигнал лимита – Трябва да изчакаш да мине година след първата ти кампания, за да можеш да стартираш нова. Ограничението е наложено от поддържащият Колектим платежен оператор – за една година всеки има право на 4 кампании.
  • Причина да не можеш да стартираш кампания може да е броят на фейсбук приятелите ви – необходимо е да имаш поне 10, за да стартираш кампания.
  • Заглавието ти може да е твърде кратко – трябва да бъде поне 5 символа.
  • Описанието ти може да е твърде кратко – 5 символа отново е минимума.
  • Може да си пропуснал да зададеш категория.
  • Размера на целта може да не съответства на условията да е между 5 и 1000 000 валутни единици.
  • Може да си пропуснал да качиш поне една снимка или видео.
  • Трябва да имаш валиден и верифициран Пейпал акаунт.

Това са най-общите и често срещани причини да не можеш да стартираш кампанията си.