Какво ако не успея да събера сумата, която ми е нужна?

Можеш да си задържиш парите, които си събрал и да правиш с тях каквото решиш. Или може да решиш да ги върнеш на своите дарители.

Дарителят следва да отправи всички искания за възстановяване на средствата от негово дарение директно към Създателя на кампанията.

За да възстанови платената на Collectim Такса за дарение, Създателят на кампанията следва:

  • Да възстанови сумата на дарителя чрез Платежния оператор в срок от 7 дни от датата на получаване на дарението.
  • Да поиска от Collectim възстановяване на Таксата за дарение.