Какво е Crowdfunding?

Crowdfunding  e събирането на финансови средства от голяма група хора ( тълпата) за реализиране на инициатива . Това се случва онлайн – през специализирана платформа. Инициативата може да бъде кампания организирана от неправителствена организация ( да се набират средства за училище, или организация със социална насоченост), филантропска кампания (събиране на средства за спешни случаи – като за лечение) Рекламна кампания ( за създаване или продаване на продукт), или кампания финансираща старт на нов бизнес.  (Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding )