Какво трябва да направя, за да стартирам кампания?

За да стартираш Кампания, тя следва да отговаря на изброените условия:

  • Кампанията трябва да има заглавие.
  • Кампанията трябва да съдържа описание.
  • Целта на Кампанията трябва да е минимум 5 и максимум 1 000 000 валутни единици.
  • Kампанията трябва да има дефинирана поне една сума за дарение.
  • Кампанията трябва да има валиден PayPal акаунт, съобразен с изискванията на PayPal.
  • Ако има дефиниран краен срок на Кампанията, той трябва да е по-дълъг от 3 (три) дни, считано от датата на стартиране на Кампанията.
  • Кампанията трябва да съдържа поне една снимка или видео.
  • Създателят на Кампанията трябва да има не по-малко от 10 (десет) приятели във Facebook профила си.
  • Броят на създадените от един ползвател кампании не може да надвишава 4 (четири ) – активни и неактивни сумарно.
  • Броят на активните ти кампании не може да надвишава 2 (две).