Как да върна средствата от получено дарение?

Възстановяване на цялата сума.

Когато възстановяваш плащане, пейпал зарежда акаунта ти със 100 % от оригиналната сума, която ти е била преведена. Пейпал ти връща променливата част от таксата по оригиналната транзакция ( процентово базирана). Пейпал удържа от акаунта ти променливата част от таксата по транзакцията. Тя е част, която Пейпал си запазва – затова при възстановяване се вземат от твоя акаунт.

ПРИМЕР:

Получил си $100 към акаунта си.

Ако правиш пълно възстановяване ще върнеш $96.60, останалите $3,40 ги връща Пейпал

Ето я пълната калкулация на възстановяването на средства.

Сума

Оригинално плащане

GBP 100.00

Оригинални такси по транзакцията:

GBP 3.60

GBP 3.40,  променлива такса (3.4%)

GBP 0.20,  Фиксирана такса

Реална сума, платена към твоя акаунт

GBP 96.40

 Възстановяване

GBP 100.00

Сума, която е изтеглена директно от твоя акаунт

GBP 96.60

GBP 96.40 ( действителна сума, получена от теб)

GBP 0.20 (фиксираната такса, която се взема от твоя акаунт)

PayPal възстановяване

GBP 3.40

Възстановяване на част от сумата

Когато се извършва частично възстановяване на сумата, Пейпал зарежда акаунта ти със сумата, която си индикирал. Пейпал възстановява съответната порция от променливата такса ( процентово базирана) от оригиналната транзакция. Останалата част се взема от акаунта на този, който извършва възстановяването на средствата. Тази част е удържаната от пейпал, затова при възстановяване се взема от твоя акаунт.

ПРИМЕР: 

Получил си $100 към акаунта си..

Ако възстановяваш $50.00, ще върнеш само $48.5, и PayPal ще възстанови $1.50 .

Ето я калкулацията по частичното възстановяване.

Сума

Оригинално плащане

GBP 100.00

Оригинални такси по транзакцията:

GBP 3.60

GBP 3.40 променлива такса (3.4%)

GBP 0.20 Фиксирана такса

Реална сума, платена към твоя акаунт

GBP 96.40

Възстановяване

GBP 50.00

Сума, която е изтеглена директно от твоя акаунт

GBP 48.50

GBP 48.30 ($50.00-$1.70)

GBP 0.20 (Фиксирана част от таксата по транзакцията)

PayPal възстановяване

GBP 1.50

 

При Epay  е различно – След успешно потвърдено и приключило плащане, преводът не може да се анулира.