Как мога да съм сигурен, че Колектим е безопасен?

  • Колектим използва за всички разплащания Пейпал, на когото милиони се доверяват.
  • Колектим проверява дали имената на инициатора на кампанията съвпадат в двете платформи – Facebook и Paypal. При съответствие на имената – кампанията се валидира. Когато има разминаване в имената – кампанията оставаневалидирана.
  • Колектим е наясно, че Facebook платформата позволява свобода в изписването на имената, или че несъответствието може да е породено от изписване на имената на различни езици. Но ние сме длъжни да предупредим за съществуващото разминаване, да насочим вниманието Ви към последващи проверки на самоличността на инициатора.
  • Колектим лимитира хората, които могат да организират кампания като поставя ограничение – те да имат поне 10 приятели във Фейсбук. Това дава доза сигурност – че профилът, от който се съставя кампанията – не е фалшиво създаден само с цел злоупотреба.
  • Смисълът на свързването на Колектим платформата с фейсбук – е да се даде яснота на човека, решил да дари по съответната кампания. Идеята е той да може да разгледа подробности и детайли около инициатора на кампанията и да добие увереност да му дари, вземайки това решение сам, въз основа на доверието, което си е изградил към него.

Колектим ще следи за нарушения на общите Условия за ползване, с които всеки ползващ платформата е длъжен да се съобразява.