Кой осигурява плащанията през платформата?

Разплащания

Колектим поддържа следните методи за разплащане:

С използване на Услугата, Създателя на Кампанията се съгласявате да спазва политиката на PayPal за разрешена употреба (PayPal Acceptable Use Policy)https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/acceptableuse-full.
За разплащане между Колектим и Създателя на кампанията са приложими следните срокове, в зависимост от платежния оператор, през който са постъпили плащанията:

  • PayPal – Плащането постъпва директно в PayPal акаунта на Създателя на кампанията
  • ePay – До 10-то (десето) число на месеца, Колектим превежда събраната сума за предходния месец по посочена банкова сметка от Създателя на кампанията.
  • EasyPay – До 10-то (десето) число на месеца, Колектим превежда събраната сума за предходния период по посочена банкова сметка от Създателя на кампанията.