Таксувате ли моите дарители?

НЕ! Вашите дарители плащат само сумата, която са решили да ви преведат.