Как да информирам аудиторията си за новостите по кампанията си?

nowiniИма специален таб в кампанията ти – веднага след този с новините. Всеки път когато имаш нещо ново за казване – не просто е желателно – то направо си е редно да го впишеш вътре.

Всички абонирани за кампанията ти го получават и могат да се уверят, че наистина движиш нещата напред. Можеш да споделиш всеки един написан ъпдейт в социалните мрежи и да предизвикаш интерес по кампанията си и сред нови хора, които до този момент не са те забелязвали. Не спирай да информираш!

Откъде да поканя хора към кампанията си?

invite_001

След като кампанията ти е стартирана  – можеш да видиш синия бутон – Покани приятели, който стои вдясно под заглавието ти. Когато го натиснеш – се зарежда целия ти списък от приятели и можеш неограничено да изпращаш покани до тях.

 

Къде да напиша своето „благодаря“?

thankyoumassageПоследният таб е за благодарственото ти послание към всички, които са те подкрепили.

Не е задължително да използваш всички символи, но в името на това да бъдеш изчерпателен и да ти позволим да изразиш искреността си, Collectim дава възможност за послание, което е по-дълго от стандартното „Благодаря„.

Бъди оригинален!

Какво трябва да направя, за да стартирам кампания?

За да стартираш Кампания, тя следва да отговаря на изброените условия:

 • Кампанията трябва да има заглавие.
 • Кампанията трябва да съдържа описание.
 • Целта на Кампанията трябва да е минимум 5 и максимум 1 000 000 валутни единици.
 • Kампанията трябва да има дефинирана поне една сума за дарение.
 • Кампанията трябва да има валиден PayPal акаунт, съобразен с изискванията на PayPal.
 • Ако има дефиниран краен срок на Кампанията, той трябва да е по-дълъг от 3 (три) дни, считано от датата на стартиране на Кампанията.
 • Кампанията трябва да съдържа поне една снимка или видео.
 • Създателят на Кампанията трябва да има не по-малко от 10 (десет) приятели във Facebook профила си.
 • Броят на създадените от един ползвател кампании не може да надвишава 4 (четири ) – активни и неактивни сумарно.
 • Броят на активните ти кампании не може да надвишава 2 (две).

Има ли ограничение за броя кампании, които мога да създам?

Броят на създадените от един ползвател кампании не може да надвишава 20 (двадесет) – активни и неактивни сумарно.
Броят на активните ти кампании не може да надвишава 2 (десет).

За една година един потребител може да стартира само 4 (четири) кампании. 

Какво значи „завърши кампанията“?

Функцията „Завърши“ се намира в Контролния панел.

Когато веднъж избереш тази функция – тя е необратима и повече не можеш да събираш пари по кампанията си.

Завършената кампания получава специално обозначаване във формата на печат,  с което се отличава като кампания, по която повече не могат да се правят дарения.

Кампанията може да е завършена и без да са събрани търсените средства.

Ако няма упоменат краен срок на кампанията – завършването и става по преценка на създателя й.

Когато завършиш кампанията си- вече не можеш да правиш нищо по нея  – коментарите са недостъпни, редакцията също – единственото което можеш да правиш е да я разглеждаш и да виждаш даренията, постъпили до момента на завършването й.

Завършената кампания е видима до нейното изтриване – тя ще стои в списъка ти с кампании, носеща обозначителния си печат за Завършена кампания, просто няма да е активна.

След завършване на кампанията се появява известие за колко време е била финиширана.

Когато завършиш кампания – Колектим ти изпраща и-мейл на посочения от теб адрес.

Какво става когато кампанията ми е спряна?

finishedКогато кампанията е спряна, тя остава видима за създателя си и той може да прави корекции през нея чрез функциятата редакция. Редакция не може да се прави ако кампанията не е спряна.

При спряна кампания – тя остава невидима за потенциални дарители, дарения по нея не могат да се правят и получават.

Когато по желание на създателя на кампанията тя е в статус Спряна, за да бъдат извършени корекции по самата кампания, след тяхното извършване тя може да бъде стартирана наново с бутон СТАРТ.

Ако по време докато е била спряна кампанията – си стартирал друга и общия брой стартирани и активни кампании е 2, за да подновиш отново спряна от теб кампания, трябва да спреш някоя от активните в момента. Не можеш да имаш повече от две активни кампании наведнъж.

Кампанията може да остане в статус нестартирана( което не е по избор на създателя на кампанията) ако:

 • Заглавието ти е твърде кратко
 • Целта, която си поставил не е в упоменатите рамки ( 5 – 1000000).
 • Не си избрал дори една сума за дарение
 • Не си добавил никаква медия
 • Пейпал акаунтът ти не може да бъде потвърден.

Как да редактирам кампания?

Можеш да редактираш своята кампания само, ако преди това тя е била спряна. Активна кампания не може да бъде редактирана.

Опциите за редакция по вече създадена кампания са:

 • Редактиране на заглавието
 • Редактиране на предложените от теб награди
 • Редактиране на прикачената медия ( снимки или видео)
 • Редактиране на Апела
 • Редактиране на благодарственото писмо
 • Редактирането на описанието на кампанията

Когато една кампания е била стартирана веднъж и по нея са пристигали дарения – по нея вече не могат да бъдат редактирани:

 • Целта и валутата
 • Сумите за дарения
 • Пейпал данните
 • Категорията

След направената от теб корекция, можеш да се върнеш в контролния панел и да натиснеш отново СТАРТ бутона. Тогава кампанията ти отново става видима за всички и може да събира средства.

Какво е пулсът на кампанията?

Пулсът на кампанията е специален Collectim мерител на активността на една кампания.

Пулсът расте когато по кампанията има реално движение – харесвания, виждания, споделяния и дарения. Те са факторите, които дават количествено измерване на „живота“ на една кампания.

Колкото повече старание за разпространение на кампанията се полага – толкова повече расте и пулса й. 

Какво влияе на пулса на кампанията

 • С най-голямо положително влияние върху пулса на кампанията е Дарението – без значение от дарената сума. Когато по една кампания бъде извършено дарение, това неминуемо вдига пулса й.

ЗА дарение, се приема и прехвърлянето на натрупания Баланс в Колектим и то също вдига пулса на кампанията. 

 • Харесване и виждане – всяко харесване и виждане на кампанията ти на свой ред повлияват стрелката на пулса ти нагоре, но тяхната сила е много по-малка от колкото предходните действия.

ПОСТИГАНЕТО НА ВИРУСЕН ЕФЕКТ С КАМПАНИЯТА ТИ Е ТВОЯ ОСНОВНА ЦЕЛ, КОЯТО НЕМИНУЕМО ВОДИ ДО УСПЕХА И СЪБИРАНЕТО НА ЖЕЛАНАТА СУМА.