7 страхотни причини защо да дарявам

Когато питаме хората

Според проведено изследване сред над 240 дарители от Чехия, България и Словакия, хората формулират ясно и точно седемте основни мотива, които ги карат да дарят средства. Интервюираните са избирали от ограничен списък с възможности. Въпреки че всички мотиви, които са посочили са с приблизително еднаква важност – някои все пак вземат превес над останалите.

Най-разпространени причини

  • 18 % от запитаните са склонни да дарят средства, защото са на мнение, че каузата е добра, значима е, и трябва да бъде подкрепена.

Дарителите изпитват искрен интерес към теми, които са обществено значими и които са ясно и стриктно формулирани. Затова трябва да бъдем конкретни в идеята си и да не разваляме желанието на дарителя да даде своя принос към обществото с размити и неясни теми.

  • 17 % – виждат смисъл в това да я подкрепят – защото целта е формулирана ясно и дарителят може да си даде сметка за резултатите, които ще бъдат постигнати със средствата му.

Дарителят иска да знае за какво и как ще бъдат използвани средствата. Това трябва да става ясно в описанието на вашата кауза и разбира се – трябва да поддържате абсолютна прозрачност в комуникацията си с дарителите – обновявайте информация по отношение на това къде и за какво са били оползотворени средствата.

  • 17 % – са склонни да дарят защото познават организацията, която отправя молбата, съпричастни са с нейните възгледи идеи и й се доверяват.

Редки, но съществени

  • 14% – са съпричастни към проблема, защото са имали личен опит с такъв. Съчувствието ги подтиква да дарят средства. Личната връзка между проблема, за който търсим подкрепа и човека от когото я търсим, е основен момент, на който трябва да се наблегне. Трябва добре да се премисли групата от хора, към които ще отправим своя апел за помощ.
  • 14 % – даряват, защото това ги кара да се чувстват добре и значими. Имат по-възвишени духовни възгледи.
  • 11% – са впечатлени от начина, по който са им поискали подкрепа. Трудно е да се поиска помощ, но още по трудно се отказва на такава молба. Ако молбата ви е формулирана открито и искрено, без да бъде ненужно сърцераздирателна – имате голям шанс да получите отклик.
  • 9 % – са благодарни на обществото, че им е помогнало да реализират цели – и искат да върнат жеста.

В заключение

Даването е най-ефективното лекарство срещу всичко. Никога не спирайте да помагате на хората към успеха, това всъщност помага на вас – да растете!

Информация от доклад “Ефективни подходи към устойчивостта на НПО”, финансиран от Фондация „Америка за България”