Създаване на социална мрежа от нов тип - Donated work

Loading

Select reward

Reward Change reward

No reward, i just want to continue Continue
 • €10

  Име на дарителя на сайта

  Името на дарителя ще бъде записано на специална благодарствена страница в сайта.

  Get This
 • €25

  Личен линк върху сайта

  Дарителят ще получи правото да има свой личен линк към избран от него сайт или друг личен профил до своето име, което ще бъде записано на специална благодарствена страница в сайта.

  Get This
 • €50

  Личен банер върху сайта

  Дарителят ще получи правото да има свой личен банер към избран от него сайт или друг личен профил до своето име, което ще бъде записано на специална благодарствена страница в сайта.

  Get This
 • €100

  Публикуване на реклама за година в сайта

  Дарителят ще получи правото да публикува свой рекламен банер за период от 1 година на видно място в началната страница на сайта, както и ще има втори банер със свой личен линк към избран от него сайт или друг личен профил до своето име, което ще бъде записано на специална благодарствена страница в сайта.

  Get This
 • €200

  Публикуване на реклама за 3 години в сайта

  Дарителят ще получи правото да публикува свой рекламен банер за период от 3 години на видно място в началната страница на сайта, както и ще има втори банер със свой личен линк към избран от него сайт или друг личен профил до своето име, което ще бъде записано на специална благодарствена страница в сайта.

  Get This
Do you want to get a reward? Select one from the list of rewards.
€25

Личен линк върху сайта

Дарителят ще получи правото да има свой личен линк към избран от него сайт или друг личен профил до своето име, което ще бъде записано на специална благодарствена страница в сайта.

Get This

Contribution

Additional gift (Optional)

EUR

Total contribution

25 EUR

Contribution

Total contribution

EUR

Enter shipping address

Payment

Създаване на социална мрежа от нов тип - Donated work

Organizer: Georgi Pehlivanov
Donor:
Amount: €25Change
Reward: Личен линк върху сайта

Select payment type

 • PayPal payment

  Your payment will go directly to owner's PayPal account, no matter if goal is reached

 • Epay payment

  You will be redirected to Epay web page, where to complete your payment.

 • EasyPay payment

  Инструкции за плащане в офис на Easypay:

  1. Изберете някой от офисите на EasyPay в страната - http://easypay.bg/?p=centrove
  2. В офиса кажете 10-цифрения код за плащане, който ще получите тук.

  Инструкции за плащане на банкомат:

  1. Поставете картата в банкомата.
  2. Избирете от менюто Други услуги
  3. Изберете от менюто B-pay
  4. Въведете за код на търговец: 60000
  5. Въведете 10-цифрения код за плащане

  Списък на банкомати с активирана услуга B-Pay: https://www.epay.bg/?page=front_wiki&p=b-pay_atm

 • Bank payment

  Make a transfer to the following bank account/

  Organization:

  Beneficiary: Георги Пехливанов

  IBAN: BG52 CECB 9790 11A6 8623 00

  BIC: CECBBGSF

By pressing Donate button you agree to the Collectim's legal terms and conditions

Благодаря ви изключително много за подкрепата! Вашата помощ е изключително полезна за мен! Надявам се проекта да се осъществи и да останете доволен от вашата инвестиция! С благодарност: Георги Пехливанов!

Share something in the donor's book

Publish

Share in social medias

Създаване на социална мрежа от нов тип - Donated work

https://www.collectim.com

Помогнете за изграждането на социална мрежа за споделяне от нов тип, базирана на икономиката на даровете!